Moja Gmina Info

 

MojaGmina.Info – wirtualne centrum turystyki, dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego Krainy wokół Lublina, to Internetowy portal pełniący rolę centrum informacji turystycznej obszaru 15 gmin powiatu lubelskiego (Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie i Zakrzew), wchodzących w skład LGD Kraina wokół Lublina.

W dzisiejszej dobie, kiedy mamy do czynienia z „turystą – internautą”, który informacji o miejscu podróży szuka w Internecie, brak tego typu portalu, utrudnia skuteczną promocję lokalnego dziedzictwa i efektywne nim zarządzanie, a potencjalny turysta nie otrzymuje kompletnej oferty, co utrudnia rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, w tym agroturystyki i ekoturystyki.

W ramach inicjatywy planowane jest opracowanie i udostępnienie poprzez portal Internetowy aktualnej, kompletnej bazy danych w postaci opisowej i graficznej, obejmującej zasięgiem cały obszar LGD „Kraina wokół Lublina”. Zgodnie z przyjętym programem przedmiotem inwentaryzacji krajoznawczej są obiekty (przedmioty nieruchome interesujące ze względów na swoje wartości historyczne, religijne, naukowe, artystyczne, kulturalne, techniczne i gospodarcze) i walory krajoznawcze (cechy środowiska nie będące obiektami, lecz przedstawiające określoną wartość krajoznawczą).

Struktura bazy powiela stosowaną powszechnie klasyfikację rzeczową tj.: środowisko przyrodnicze, obiekty archeologiczne, zabytki architektury i urbanistyki, upamiętnione miejsca historyczne, zabytki techniki, muzea, archiwa, zbiory, obiekty i ośrodki kultury ludowej, obiekty współczesne (powstałe po 1945 r.), rozszerzoną o infrastrukturę agroturystyczną, regionalne wyroby i rzemiosło oraz kalendarz imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Zaimplementowana technologia umożliwia zbudowanie interaktywnego portalu obszaru LGD prezentującego dane zgromadzone w ww. bazie i udostępnianie ich dla szerokiego grona mieszkańców i turystów. Korzyści wynikające z istnienia systemu zawierającego wszelkie informacje krajoznawcze i dotyczące infrastruktury na danym terenie, a także udostępnienia ich w Internecie są oczywiste.

Wykorzystanie do budowy portalu narzędzi Web 2.0, umożliwi nie tylko nadanie mu charakteru społecznościowego, ale może stać się także doskonałą platformą do działalności gospodarczej związanej chociażby z promocją lokalnych przedsiębiorstw, prowadzeniem sklepu wyrobów regionalnych, giełdy towarowej itp. Udostępnienie i bieżąca aktualizacja kalendarium jest czynnikiem zachęcającym do odwiedzania organizowanych imprez, czy zwiedzania galerii, ponieważ w kalendarium zawiera informuje zarówno o imprezach, które miały miejsce jak i o tych, które odbędą się w niedalekiej przyszłości. Stanowi też istotną pomoc turystom i lokalnym odbiorcom na zaplanowanie swojego „kalendarza kulturalnego” oraz skłoni do wzajemnych wizyt bez obawy, że działania, w których chcieli brać udział już minęły czy są organizowane w innym terminie.